Visi, Misi & Objektif

COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
Print

VISI

 

Berperanan sebagai sebuah Agensi Persekutuan Yang Membantu Agensi Agama Islam Negeri Dalam Memperkasakan Hal Ehwal Islam.

 

 

 

MISI

 

Membangun Ummah Yang Progressif dan Berakhlak Mulia Melalui Aktiviti Dakwah, Penyelidikan dan Pendidikan Secara Holistik.

 

 

 

OBJEKTIF

 

a) Melahirkan ummah yang berkualiti dari sudut penghayatan nilai-nilai Islam melalui
  aktiviti dakwah dan pendidikan;
   
b) Melaksanakan penyelidikan dan menyediakan maklumat isu semasa hal ehwal
  Islam dalam pelbagai bidang;
   
c) Menyelaras strategi dan aktiviti dakwah bersama Agensi Islam Negeri, Agensi 
  Persekutuan Negeri serta NGO's.